Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
View analytic
Saturday, April 1 • 2:00pm - 3:00pm
Det heftige medierettsåret

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Feedback form is now closed.

Siden forrige SKUP har vi hatt et heftig medierettsår, og NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud tar deg med gjennom de største sakene. Det gjelder bl.a. evaluering av offentleglova, forslag til ny kommunelov, domstollov og åndsverklov, forslag fra både Familie- og kulturkomitéen og Straffeprosesslovutvalget om å styrke kildevernet, endringer i varslerbestemmelsene og arbeidet med en fremtidig medieansvarslov, som bl.a. vil inkludere redaktøransvar for brukerskapt innhold (nettdebatter).


Speakers
avatar for Ina Lindahl Nyrud

Ina Lindahl Nyrud

Advokat, Norsk Journalistlag
Ina Lindahl Nyrud er medierettsadvokat i Norsk Journalistlag.


Saturday April 1, 2017 2:00pm - 3:00pm
Mostein

Attendees (8)