Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
View analytic
Friday, March 31 • 5:45pm - 6:45pm
Sivilombudsmannens offentlighetskurs

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Hvordan kan du bruke Sivilombudsmannen som klageorgan når alle andre muligheter er uttømt? Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger og kontorsjef Annette Dahl som har ansvaret for offentlighet og innsyn gir deg  oppskriften på hvordan å skrive en god klage, og de gode eksemplene på journalistklager som har ført til endringer.

Moderators
avatar for Siri Gedde-Dahl

Siri Gedde-Dahl

Journalist, Kapital
Siri Gedde-Dahl er journalist i Kapital og leder i Pressens Offentlighetsutvalg. Tidligere mangeårig journalist i Aftenposten. Gedde-Dahl vant i 2005 SKUP-prisen for «Vannverkskandalen på Romerike». Saken ble også kåret til «20-års Skupet» i forbindelse med SKUPs jubileum i 2010. Siri Gedde-Dahl fikk SKUP-diplom i 2013 og 2003.

Speakers
avatar for Aage Thor Falkanger

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann, Sivilombudsmannen
Aage Thor Falkanger (51) overtok i 2014 som sivilombudsmann etter Arne Fliflet som hadde bekledd stillingen i 24 år. Falkanger er den femte sivilombudsmannen siden Andreas Schei ble utnevnt til den første i 1962. Falkanger var høyesterettsdommer fra 2010, og konstituert høyesterettsdommer i 2007-2009 før det. Han tok juridisk embedseksamen i 1991, og har hatt dommerstillinger i Nord-Troms tingrett og... Read More →
avatar for Kari Bjella Unneberg

Kari Bjella Unneberg

Seniorrådgiver, Sivilombudsmannen
Kari Bjella Unneberg, seniorrådgiver. Jobbet hos Sivilombudsmannen siden 2008. Er sterkt delaktig i flere av de prinsipielle uttalelsene det siste året. Bl a om innsyn i eksisterende filformat og rett til sammenstilling av dokumenter.


Friday March 31, 2017 5:45pm - 6:45pm
Ormen Lange 2

Attendees (8)