Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
View analytic
Sunday, April 2 • 10:30am - 11:30am
Møtet mellom Utøya-ungdommen og pressen

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Feedback form is now closed.

Hvordan opplevde ungdommen på Utøya møte med journalistene? Og hvordan opplevde journalistene møtet med ungdommen? I denne sesjonen presenterer Siri Thoresen fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) funnene fra en fersk undersøkelse av Utøya-ungdommenes erfaringer med media - og hva mediedekningen gjorde med dem. Trond Idås, NJ, har forsket på hvordan journalistene opplevde møtet med Utøya-ungdommen 22. juli, og hvordan de håndterte de etiske og moralske dilemmaene de sto overfor ute på jobb. Hege Iren Frantzen, leder i NJ og nestleder i Norsk Presseforbund, deltar i debatten om de presseetiske utfordringene journalister står overfor i møte med unge ofre.


Moderators
DR

Dennis Ravndal

Journalist, VG

Speakers
avatar for Hege Iren Frantzen

Hege Iren Frantzen

Leder, Norsk Journalistlag
Hege Iren Frantzen er leder i Norsk Journalistlag og nestleder i Norsk Presseforbund. Hun har lang fartstid som journalist og tillitsvalgt i NRK.
avatar for Trond Idås

Trond Idås

Rådgiver, Norsk Journalistlag
Trond Idås er rådgiver i Norsk Journalistlag. Han har arbeidsmiljø, journalistsikkerhet og traumer som spesialfelt. Han er i gang med en PhD i utviklingspsykologi hvor han ser på sammenhengen mellom sosial støtte, posttraumatisk stress og posttraumatisk vekst blant journalister. 
avatar for Siri Thoresen

Siri Thoresen

Forsker, NKVTS
Siri Thoresen (dr. psychol.) er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun arbeider spesielt med vold, traumer, krig, katastrofer og traumer. Hun hadde ansvaret for studien på innsatspersonell og journalister som ble sendt til katastrofeområdet etter tsunamien i 2004.


Sunday April 2, 2017 10:30am - 11:30am
Ormen Lange 2

Attendees (8)